Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK16RHV001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 28.12.2016 00:00 - 30.01.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

 

Projektikonkursi eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis, toetada rahvusvähemuste kultuuriühingute ürituste korraldamist, traditsiooniliste festivalide järjepidevuse tagamist, toetada rahvustevahelist koostööd ja ühise inforuumi teket. Toetatud tegevuste eesmärk on  arendada ja tutvustada Eestit kui mitmekultuurilist ühiskonda, tagada eri rahvuskultuure esindavate organisatsioonide jätkusuutlik toimimine ja süsteemne arendamine ning suurendada ühiskonna avatust, sidusust  ja ühist riigiidentiteeti.

Projektikonkurss toetab arengukava Lõimuv Eesti 2020 alaeesmärk 1 Lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused on Eesti ühiskonnas kinnistunud meetme 1.3  Etniliste vähemuste emakeele ja kultuuri toetamine eesmärkide elluviimist.

 

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud, eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.


Konkursi eelarve on 90 500 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt kuni 6 000 eurot.


Infopäevad taotlejatele toimuvad 09.01.2017 kell 11.00 Narvas MISA Nõustamiskeskuse ruumides (Kerese 3, 3 korrus) ja 12.01.2017 kell 10 Tallinnas MISA´s (Lõõtsa 2A, 8 korrus).  Infopäevale palume registreeruda aadressil ruslan.prohhorenko@meis.ee.

 

Infopäeva slaidid leiad siit.

 

Küsimused-vastused:

  1. Küsimus: Millisel eelarvereal tuleb kajastada raamatupidamisteenuse ostmine?

    Vastus: Raamatupidamisteenust kajastatakse eelarvereal "Personalikulud".

  2. Küsimus:  Kas kostüümid on põhivara soetamisega seotud kulu?

    Vastus: Kostüümid ei ole põhivara. Kostüümikulu kajastatakse eelarvereal "Ürituste kulu".

  3. Kas eelarve tuleb esitada ainult taotletava toetuse või projekti kogumaksumuse peale?

    Vastus: Kuna omafinantseerimise nõuet ei ole, siis tuleb eelarve esitada ainult MISA-lt taotletud toetuse kohta.

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.01.2017.

 

KONKURSI DOKUMENDID:

Konkursijuhend (muudetud 16.01.2017)

Lisa 1. Projekti taotluse, eelarve, sisuaruande ja finantsaruande vorm (taotluse ja hilisema aruande esitamiseks)

Lisa 2. Registreerimislehe vorm (soovitame kasutada piiratud osalejate arvuga ürituste dokumenteerimiseks).

 


Täiendav info

Ruslan Prohhorenko
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9035
E-post: ruslan.prohhorenko@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Eesti Aserbaidžaani Kultuurkeskus Ajdan
4 343.00 EUR
MTÜ Õppe-ja Arenduskeskus Järeleaitaja
6 000.00 EUR
Folklooriselts Žurba
2 230.00 EUR
SA ORTHODOX SINGERS
5 400.00 EUR
Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing MTÜ
3 685.00 EUR
Narva Klubi Käsiöö MTÜ
2 351.50 EUR
Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi
2 790.00 EUR
Läti Rahvuskultuuri selts Eestis MTÜ
2 314.00 EUR
MTÜ Rahvuslike valgustuslike ja kultuursete organisatsioonide keskus
4 550.00 EUR
Jõhvi Vallavalitsus
3 440.94 EUR
MTÜ Vene Muuseum
3 725.00 EUR
Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutus
2 054.00 EUR
Ukraina Noorsoo Liit Eestis
5 084.55 EUR
Ida-Virumaa Integratsioonikeskus
5 019.36 EUR
MTÜ Eesti Vene Kultuurikoda
5 200.00 EUR
Eesti Ingerisoomlaste Liit MTÜ
4 350.00 EUR
Vähemusrahvuste Keskus Radzima
6 000.00 EUR
MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon
3 384.00 EUR
MTÜ Vene Romansi Klubi
2 281.15 EUR
IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS
3 630.00 EUR
Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi
3 260.00 EUR
Eesti Juudi Kogukond MTÜ
3 800.00 EUR
MTU Credo festivalid
5 607.50 EUR
  Kokku: 90 500.00 EUR