Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele (viitenumber 210706)

Konkursi aeg 20.06.2019 15:00 - 18.07.2019 14:00
Riigihange
Kood 210706
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Hanke eesmärk: välja töötada ja ellu viia eesti keele kursused Ida-Virumaa (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Ahtme ja Kohtla-Järve) 120-le õpetajale, et parandada nende keeleoskust ning aidata valmistuda eesti keele riiklikuks tasemeeksamiks ning sooritada B2 ja C1 tasemel keeleoskuse eksam ajavahemikus 01.08.2019-31.05.2020.

Rahastamisallikas: Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1584639/general-info.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 18.07.2019 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keelelise kümbluse valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee