Title:
Мониторинг интеграции Естонского общества 2008 (краткий обзор)
Author:
Raivo Vetik, Marju Lauristin, Jelena Helemäe, Külliki Korts, Jüri Kruusvall, Gerli Nimmerfeldt, Ellu Saar, Avo Trumm, Peeter Vihalemm, Triin Vihalemm
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus ja Rahvastikuministri Büroo
Year:
2008
Released:
Tallinn
Keywords:
Estonia survey monitoring integration 
File:
235_IM_2008_kokkuv6te_rus.pdf