<dt>Title: </dt><dd> Teaching in language of instruction other than the students’ native language</dd>
Title:
Teaching in language of instruction other than the students’ native language
Author:
Maie Soll, Mai-Liis Palginõmm
Publisher:
Tartu University Narva College
Year:
2011
Released:
Narva
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9985-4-0682-3 (trükis)/ISBN 978-9985-4-0683-0 (PDF)
Keywords:
estonian language training bilingual education handbook metoodiline juhend multiculturalism basic education newly arrived immigrants general education Content and Language Integrated Learning CLIL CLIL 
File:
252_Soll_2011_Oppekeelest_erineva_emakeelega_opilane_koolis.pdf

Juhend koolidele eesti keelest erineva emakeelega õppurite hariduse korraldamisest. Tuginedes Eesti koolide praktikale, käsitleb kogumik õppekeelest erineva emakeelega õpilase hariduse korraldamisega seotud väljakutseid: milles vajab selline õppur tuge; millele tuleks tähelepanu pöörata, kui taoline õpilane kooli tuleb; tema teadmiste, oskuste ning keelelise arengu hindamise võimalused ja viisid; tema keeleoskuse arendamine ainetunnis; kust saab õpetaja tuge.