Häkaton
Prindi lehekülg

Lõimumise HÄKATON
 

Milleks meile lõimumise häkaton?

Hiljuti valminud Eesti Integratsiooni Monitooring toob välja, et vaatamata edusammudele sidusama Eesti loomisel on meil siiski veel mitmeid lahendamist vajavaid probleeme. Näiteks:  

  • Eesti keelest erineva emakeelega elanike positsioon Eesti tööturul on eestlastega võrreldes jätkuvalt halvem.
  • Eestlased ja eesti keelest erineva emakeelega elanikud toimetavad suuresti omaenda keeleruumis.
  • Määratlemata kodakondsusega isikute soov omandada Eesti kodakondsust on hakanud langema.
  • Usaldus riigiinstitutsioonide vastu on eesti keelest erineva emakeelega inimestel jätkuvalt madalam kui eestlastel.


Häkatoni töövorm annab võimaluse saada värskeid ideid, mida edasi kasutada praktiliste tegevuste läbiviimiseks. Lõimumisvaldkond on oma olemuselt valdkondade piire ületav, seetõttu on vaja käsitleda erinevad teemad ning kaasata erineva taustaga eksperte, praktikuid ja aktiivseid kodanikke. Häkatonil keskendume viiele teemale: kommunikatsioon, haridus, kodanikuühiskond, tööturg, koostöötegevused.


Kes on oodatud osalema?

Lõimumise häkatonile on oodatud eri taustaga huvilised ja eksperdid erinetvatest valdkondadest, kes jagunevad 30 tunniks tiimideks ning otsivad värskeid lahendusi lõimumisprobleemidele.
 

Osalema on oodatud kõik, kes arvavad, et Eesti ühiskond peaks olema sidus ehk ühiskond, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlikke väärtusi. Sidus ühiskond suudab tagada oma kõigi liikmete heaolu, vähendada erinevusi ja vältida polariseerumist.
 

Millal häkaton toimub?

30tunnine häkaton toimub 24.-25. novembril 2017 Tallinnas Erinevate Tubade Klubis. Alustame reedel 24. novembril hommikul kell 10.00 ideede tutvustusest, seejärel moodustame 4-5-liikmelised tiimid, kes kohe alustavad tööd. Tiimid saavad küsida mentoritelt nõu reede jooksul ning peavad andma aru projektide edenemisest reede õhtul. Häkaton lõpeb laupäeval kell 14.00, mil tiimid peavad tegema oma projekti esitluse ning žürii annab üle auhinnad.
 

Septembris-novembris saavad kõik huvilised osaleda infopäevadel, Integratsiooni Sihtasutuse rahvusvahelisel konverentsil, sotsiaalministeeriumi mitmekesisuse konverentsil ning teistel lõimumisalastel üritustel.
 

Lõimumise häkatoni tulemused:

Häkatoni tulemuseks võib olla:

1) Projekti kavand ühe probleemi lahendamiseks.  

2) Tehnoloogilise lahenduse (äpp/veebileht jne) tutvustav materjal powerpointi või veebipõhise onepageri näol.


MIs saab projektidest peale häkatoni?

Parimad projektimeeskonnad saavad oma ideede realiseerimiseks taotleda raha Integratsiooni Sihtasutuselt. Lisaks tulevad eriauhinnad sponsoritelt.  


Kust saab täpsemat infot?

19. oktoobril oli infopäev, kus häkatoni korraldajad rääkisid lõimumisvaldkonna kõige olulisematest väljakutsetest, arengutest ning vastavad tekkinud küsimustele. Infopäeva salvestust saab järele vaadata siin: https://www.youtube.com/watch?v=2K5wsiwqnOU&feature=youtu.be   

 

Häkatoni programm:

24.11.2017

9.30                     Registreerimine, hommikukohv

10.00 - 10.50       Algus, tervituskõned, žürii ja mentorite tutvustus

10.50 – 11.20      Motivatsioonikõne Vladimir Svetilt

11.20 – 12.35      Ideede presentatsioonid

12.35 – 12.45      Jagamine tiimideks

12.45 – 13.45      Lõuna

13.45 – 14.15      Kuidas koostada tugevat one-pager’it

14.15 – 18.30      Töö tiimides, kohtumised mentoritega

18.30 – 19 .00     Päeva kokkuvõte

19.00 – 20.00      Õhtusöök

20.00 – 24.00      Pidu

 

25.11.2017

9.00                      Uksed avatakse

10.00 – 12.00      Töö tiimides jätkub

12.00 – 13.00      Ideede presentatsioonid

13.00 – 14.00      Lõuna, žürii töötab

14.00 – 14.30      Autasustamine