Registreeri 24.-25.11.2017 häkatonile
Prindi lehekülg
Registreerumisinfo
Nimi/Name/Имя *
E-post/E-mail/Электронный адрес *
Telefoni nr/Phone nr/Номер телефона *
Organisatsioon/Organization/Организация *
Küsimustik
Mul on olemas tiim ja idee (kirjuta, kes on tiimi liikmed (maks 5) ning kirjelda oma idee sisu)/I have a team and idea (please name team member and shortly )/ У меня есть команда и идея (напиши членов команды и кратко описание идеи)
Mul on olemas idee, aga ei ole tiimi (kirjelda oma idee sisu)/I have an idea, but don’t have team members (please describe your idea shortly)/У меня есть идея, но нет команды (опиши кратко идею)
Mul ei ole ideed ja ei ole tiime (palun motiveeri, miks sa tahad osaleda)/I don’t have any idea or team (Please motivate why you want to participate)/ У меня нет идеи и команды (пожалуйста напиши, почему хочешь принять участие)
Keeleoskus/Language knowledge/Знание языков *
Tulen Ida-Virumaalt, vajan transporti ja hotellimajutust Tallinnas/Я из Ида-Вирумаа, мне нужен транспорт и место в гостинице в Таллинне/I’m from Ida-Virumaa and I need transport and hotelroom in Tallinn
Lisainfo/Additional information / Дополнительная информация