Hange: Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes 2020-2021 (viitenumber 214993)

Konkursi aeg 21.10.2019 10:00 - 21.11.2019 14:00
Riigihange
Kood 214993
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Hange: Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes 2020-2021 (viitenumber 214993)

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Hanke eesmärk: sõlmida töövõtulepingud eesti keele kohvikute läbiviimiseks vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Harjumaal, Ida-Virumaal, Tartus, Pärnus, Valgas, Tapal ja Haapsalus ajavahemikus 01.01.2020-30.11.2021.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1614049/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 21. novembril 2019 kell 14.00.

Lisainfo:

Kätlin Kõverik

vanemnõustaja

+372 659 9032
katlin.koverik@integratsioon.ee