Hange "Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis" (viitenumber 238643)

Konkursi aeg 25.06.2021 15:00 - 13.07.2021 12:00
Riigihange
Kood 238643
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3397196/general-info

Riigihanke eesmärk: 500-le kolmandate riikide kodanikust täiskasvanule eesti keele B1-tasemel (eesti keeles) kursuste ettevalmistamine ja elluviimine parandamaks nende keeleoskust.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendid ning Siseministeeriumi kaasfinantseering.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3397196/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 13. juulil 2021 kell 12.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee