Hange: Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2020-2022 (viitenumber 217080)

Konkursi aeg 02.12.2019 10:00 - 08.01.2020 14:00
Riigihange
Kood 217080
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Hange: Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2020-2022 (viitenumber 217080)

Hanke eesmärk: Sõlmida hankeleping Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) ja kodakondsuse seaduse tundmise koolituste (edaspidi koolitused) ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajavahemikul 01.03.2020–28.02.2022 kindlustamaks vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele vajalikud teadmised põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamiseks.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1626950/general-info.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 08. jaanuaril 2020 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee