Hange: Eestisse tagasipöördunute kohanemist toetavad kohtumised (viitenumber 224460)

Konkursi aeg 12.06.2020 15:00 - 07.07.2020 14:00
Kood 224460
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2049332/general-info

Hanke eesmärk: leida tagasipöördujatele kogemuskohtumiste läbiviijad 7 Eesti piirkonda:

1. Tallinna linn
2. Harju maakond (v.a Tallinn), Rapla maakond, Järva maakond
3. Hiiu maakond, Saare maakond, Lääne maakond
4. Pärnu maakond, Viljandi maakond
5. Tartu maakond, Jõgeva maakond
6. Valga maakond, Põlva maakond, Võru maakond
7. Lääne-Viru maakond, Ida-Viru maakond.

Kohalikud kohtumiste läbiviijad viivad läbi kogemuskohtumisi oma piirkonnas, nõustavad ja jagavad tagasipöördujatele infot grupis ning koostöös kohaliku omavalitsustega toetavad tagasipöördujate kohanemist.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2049332/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 07. juulil 2020 kell 14.00.

Lisainfo:

Kaire Cocker

rahvuskaaslaste nõustaja

+372 659 9031
kaire.cocker@integratsioon.ee