Hange: „Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide jaoks IT-vahendite ja koolitusteenuse ostmine“ (viitenumber 240932)

Konkursi aeg 10.09.2021 15:00 - 28.09.2021 14:00
Riigihange
Kood 240932
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3634716/general-info

Hanke eesmärgiks on IT-vahendite soetamine ja koolituste korraldamine Integratsiooni Sihtasutuse ühishankijatele - koostööpartneritele (rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonidele).

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3634716/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 28. septembril 2021 kell 14.00.

Lisainfo:

Kristina Pirgop-Benton

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht

+372 659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee