Ideekorje

Integratsiooni Sihtasutus korraldab kord aastas ideekorjet lõimumisalaste koostöötegevuste läbiviimiseks.

Ideekorje eesmärk on pakkuda võimalusi kõigile, kes soovivad lõimumisse panustada, esitada uusi mõtteid ja lähenemisi kogukondliku koostöö ja ühistegevuste arendamiseks.

Ootame ideid, mis on suunatud erinevate rahvuste esindajate vahel kontaktide tihendamisele, lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide koostöö arendamisele ja teadlikkuse kasvatamisele Eesti kultuurilisest mitmekesisusest.

Esimene ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks oli korraldatud augistil 2020. Ideede elluviimise periood on 19.10.2020-30.04.2021.

ärgmine ideekorje toimub veebruaris 2021, ideede elluviimise periood on 01.05.-31.12.2021.

2020. aasta ideekorje tingimuste ja elluviimiseks välja valitud ideedega saab tutvuda SIIN.

Lisainfo:
Ljudmila Peussa
Integratsiooni Sihtasutuse koostöötegevuste valdkonnajuht
e-post: ljudmila.peussa@integratsioon.ee
telefon: +372 659 9859