Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid
Kood: MH14KDP001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 11.03.2014 00:00 - 11.04.2014 16:00
Korraldaja:
Mitmekultuurilise hariduse üksus

Kirjeldus

 

2.06 – 19.12.2014 (projektide maksimaalne tegevusaeg) aset leidvates projektitegevustes  saavad üldhariduskoolide ja kutsekoolide 7-26 aastased  õpilased võimaluse  täiendada oma teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust  ja kodanikuks olemist, kodanikuna käitumist, kinnistada kodanikupäeva ja kodanikupäeva viktoriinide ning kodanikuteemaliste esseekonkursside traditsioooni. Õppurite poolt läbiviidavad üritused saavad pakkuda erineva koduse keelega noortele võimalusi omavaheliste kontaktide loomiseks, arendamiseks ning ühistegevuseks.

 

Konkursi raames toetatakse Eesti Vabariigis registreeritud juriidiliste isikute, riigiasutuste või kohalike omavalitsuste õppe- ja noorsootööasutuste kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalisi üritusi ning materjale. Konkursi sihtrühmaks on 7-26 aastased üldhariduskoolides või/ja kutsekoolides õppivad noored ning toetatakse ürituste korraldamist noortega noortele, mitmekülgset koostööd noorte vahel, õppematerjalide ja –vahendite valmistamist noortele noorte vahetul osalemisel jms.

 

Paberkandjal projektitaotluste esitamise tähtaeg: 11. aprill 2014 kell 16.00.
Digitaalsete projektitaotluste esitamise tähtaeg: 11. aprill 2014 kell 23.59.

  

Konkursi dokumendid

 

Konkursi juhend

Lisa 1 Aruandluse juhend

Lisa 2 PROJEKTI TAOTLUSE VORMID

Lisa 2.1 Projekti taotluse vorm.

Lisa 2.2 Projekti tegevuste ajakava vorm.

Lisa 2.3 Projekti töögrupi liikme elulookirjelduse vorm.

Lisa 2.4 Projekti eelarve vorm.

Lisa 2.5 Munitsipaalasutuste puhul kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse vorm.

LISA 3. PROJEKTI ARUANDLUSE VORMID

Lisa 3.1 Sisuaruande vorm.

Lisa 3.2 Finantsaruande vorm.

Lisa 3.3 Osalejate registreerimislehe vorm.


Täiendav info

 

Toivo Sikk

toivo.sikk@meis.ee

6599850


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Narva 6. Kool
Me elame Eestimaal
3 040.00 EUR
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
Seadusekuuleka Eesti kodaniku kasvatamine
2 022.55 EUR
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
Kodanikupäeva ürituste korraldamine laste- ja noortefilmide festivali Just Film raames
3 000.00 EUR
Loksa Gümnaasium
Mina eestimaalasena ja Eesti Vabariigi kodanikuna
3 200.00 EUR
Haapsalu Kutsehariduskeskus
Kes me oleme, kust tuleme, kuhu läheme, kelleks saame?
3 040.00 EUR
SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus
Noorte osaluslood Ühisnädalal
2 898.50 EUR
MTÜ Avatud Vabariik
Lõuna-Eesti noorte teadlikkuse suurendamine demokraatiast, sallivusest ja kodanikuühiskonnast
3 017.20 EUR
Kammeri Kool
Tahame teada
2 946.29 EUR
Sisekaitseakadeemia
Narva ja Valga gümnaasiumide õpilaste kodanikuteadlikkuse ja isamaalise kasvatuse edendamine läbi ühistegevuse eestikeelses keskkonnas
3 039.05 EUR
VVS Media grauu MTÜ
Kodanikuks olemine laste silmadega
3 003.00 EUR
Ehte Humanitaargümnaasium
Koos on ägedam
3 040.00 EUR
Noorteühing Plast
Meie Kodumaa 2
2 859.50 EUR
Tartu Ülikool
Meie Eesti – loodus, rahvas, riik
2 893.91 EUR
  Kokku: 38 000.00 EUR