Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK15RHV001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 23.12.2015 00:00 - 25.01.2016 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis, toetada rahvusvähemuste kultuuriühingute ürituste korraldamist, traditsiooniliste festivalide järjepidevuse tagamist, toetada rahvustevahelist koostööd ja ühise inforuumi teket.

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud, eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Konkursi eelarve on 90 500 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on minimaalselt 600 eurot ja maksimaalselt kuni 6000 eurot.

Konkursi infopäevad toimuvad taotlejatele 7. jaanuaril 2016 kell 10:00 MISA-s (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) ja 8. jaanuaril 2016 kell 12:00 MISA Narva nõustamiskeskuses (Narva, Kerese 3, III korrus). Infopäevadele saab registreerida aadressil ruslan.prohhorenko@meis.ee. Palume registreerumisel täpsustada, kas soovitakse osaleda Tallinna või Narva infopäeval. MISA korraldab sihtgrupile infopäeva otseülekande, mis  salvestatakse ja seda on võimalik järelvaadata MISA kodulehel www.meis.ee/konkursid. Täpsem teave infopäeva kohta saadetakse registreerunutele e-kirja teel vähemalt viis päeva enne infopäeva toimumist.

Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).


8. jaanuaril toimunud infopäeva slaidid vene keeles leiab SIIT
Infopäeva helisalvestise (vene keeles) saab kuulamiseks alla laadida SIIT.

 


Taotluse esitamise tähtaeg on 25.01.2016.
 


KONKURSI DOKUMENDID:

Konkursijuhend

Lisa 1. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend

Lisa 2. Projekti taotluse vormid
Lisa 2.1. Projekti taotluse vorm
Lisa 2.2. Projekti eelarve vorm

Lisa 3. Projekti aruandluse vormid
Lisa 3.1. Sisuaruande vorm
Lisa 3.2. Finantsaruande vorm

Lisa 4. Registreerimislehe vorm 

Saabunud küsimused ja vastused:

1. Küsimus: Punktis 4.4.2 viitate sellele, et eelarve koostatakse konkursi dokumentatsiooni lisas 2.4 esitatud vormil. Dokumentide loetelus lisa 2.4 puudub.

1. Vastus: Eelarve esitatakse lisas 2.2 esitatud vormil. Taotlusvormi lõpus, kontroll-loendis taotluse esitajale, viidatakse õigele lisale (lisa 2.2).


2. Küsimus: Kas omafinantseeringu raames tohib rahastada abikõlbmatuid kulusid?

2. 
Vastus: Oma - ja/või kaasfinantseerimisele kehtivad samad nõuded, mis MISA toetusele ehk abikõlbmatuid kulusid rahastada ei saa. Kõigile kulu- ja maksedokumentidele kehtivad samad nõuded, nii toetuse kui ka  oma- ja/või kaasfinantseerimise puhul. Juhime tähelepanu sellele, et hiljem tuleb esitada aruanne samale summale, mis on kajastatud taotluses ja eelarves.  


3. Küsimus: Kas valla allasutus võib olla taotleja või toetust saab taotleda ainult vallavalitsus?

3. Vastus: Konkursijuhendi järgi saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud, eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Valla või linna ametiasutuse hallatavad asutused ei ole juriidilised isikud, seega toetust need taotleda ei saa. 


4. Küsimus: 
Projekti eelarve vormis on kaks töölehte – eelarve ja eelarve jaotus kuude lõikes. Kas on vaja täita tööleht nr 2, kus on toodud eelarve jaotus ja kui on vaja, siis mis on tegevuskulud?

4. Vastus: Eelarve jaotust ehk töölehte nr 2 ei ole vaja täita, tegemist on ekslikult lisatud tabeliga, mis antud konkursi puhul ei ole nõutav.


Täiendav info

Ruslan Prohhorenko
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9035
E-post: ruslan.prohhorenko@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Jõhvi Vallavalitsus
XIII vähemusrahvuste kultuurifestival „Rahvuskultuuride Loomepada“
3 334.12 EUR
Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutus
Eestirootslaste laulu- ja tantsupidu 2016
2 881.98 EUR
Tartu Läti Selts
Lõuna-Eesti läti kogukonna tugevdamine
3 652.06 EUR
Eesti-Mordva Selts
„Stepan Ersa. Igaviku algus“. S. Ersa skulptori 140. a juubelile pühendatud näitus
1 724.47 EUR
MTÜ Läti Rahvuskultuuri selts Eestis
Läti Kultuuripäevad Eestis 2016
5 023.15 EUR
Sihtasutus ORTHODOX SINGERS
Vene vaimuliku muusika kontserdisari „Helisev ajalugu.Vaimulik pärand“ Eesti väikelinnades
3 603.34 EUR
MTÜ Vähemusrahvuste Liit Raduga
Suvefestival „MULTIKULTUURNE PÄRNU-16“
3 985.04 EUR
MTÜ Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
„Aserbaidžaani kultuuripäevad“
2 466.78 EUR
Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis
Ukraina kultuuri rahvusvaheline täiskasvanute festival "Põhja Täht"
3 352.19 EUR
MTÜ Noorte Ühing Go-7
Kontsert „Elevant– turist. Elevant läks õppima“
2 580.42 EUR
Ukraina Kultuurikeskus MTÜ
Ukraina kultuuri festival
2 827.01 EUR
Narva Valgevene Selts Sjabrõ
Piirideta sõprus
1 611.43 EUR
Ida-Virumaa Integratsioonikeskus MTÜ
Mitmekultuuriline Ida-Virumaa 2016
2 152.45 EUR
MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts
XXI Rahvakultuuripäevad Sillamäel „Läänemere kultuurisillad“
1 425.61 EUR
Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühing
„Rahvuskultuuri lugu. 20-aastase kogemus tatari kultuuri säilitamisest mitmerahvuslises Eesti ühiskonnas”
878.81 EUR
MTÜ Õppe- ja arenduskeskus „Järeleaitaja”
IV Rahvusvaheline slaavi kultuuri festival SVETOTŠ 2016
4 651.62 EUR
EESTI PITSI GILD MTÜ
Eesti niplispitsi edendamisele pühendatud ürituste korraldamine Jõhvis, Narvas ja Tallinnas
2 356.21 EUR
MTÜ Ukraina kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi
100 tähtsat asja Eesti Vaabariigi 100. Aastapäevaks (2016)
3 761.73 EUR
MTÜ Ukraina Noorsoo Liit Eestis
Ukraina kultuuri rahvusvaheline laste-noorte festival "Kvitõ Ukrainy"
2 992.19 EUR
Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus Zlata
Kontserdid „Muusika Luuletused - „Severjanin/Ahmatova/Tsvetajeva“
2 740.73 EUR
Lääne-Eesti Ingerisoomlaste Selts
Lastelaager Obinitsas 19-23. 07.2016
877.77 EUR
MTÜ Lauluklubi Ehho
„Allikas“ («Rodnik»)
1 716.15 EUR
MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon
EMA rahvusvähemuste kultuuriüritused veebruar-detsember 2016
3 311.55 EUR
MTÜ Rahvamuusikaansambel Zlatõje Gorõ
Rahvamuusikaansambli Zlatõje Gorõ- 20 aastat
4 660.00 EUR
Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi
"Slaavi kultuuri- ja kirjakeele päevad 2016"
3 590.20 EUR
MTÜ Credo festivalid
Rahvusvaheline Õigeusu Vaimulikumuusika festival CREDO
4 993.04 EUR
SED ARTE MTÜ
„SED ARTE 20.juubeli läbiviimine“
2 988.35 EUR
MTÜ Aserbaidžaani Huvikool Orhan
Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss- „Ilmapuu okstel ronides“
1 367.53 EUR
Valga Ukraina Selts „Kalyna“
Festival „Ukraina kozakate lõbustused“
2 491.27 EUR
Eesti Armeenia Rahvusühing
Armeenia Kultuuripäevad Haapsalus
2 743.59 EUR
ARMEENIA EESTI KULTUURISELTS
Armeenia Kultuurinädal
3 759.21 EUR
  Kokku: 90 500.00 EUR