Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Lõimumise edendamine sporditegevuste kaudu
Kood: RK16LES001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 30.12.2016 00:00 - 30.01.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

 

Projektikonkursi eesmärk on toetada spordi valdkonda kuuluvaid ühistegevusi koostöö- ja kaasamisprojektidena, mis parandavad ühiskondlikku sidusust, sh eri keelelis-kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide teket, suhtlust ja kaasamist ühiskonnas.

 

Projektikonkurss toetab arengukava Lõimuv Eesti 2020 alaeesmärgi 1 Lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused on Eesti ühiskonnas kinnistunud meetme 1.3 Igapäevaste kontaktide, suhtluse ja kaasamise toetamine ühiskonnas eesmärkide elluviimist, vt Lõimuv Eesti 2020: http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/le2020_arengukava_uuendatud_2016.pdf

 

Konkursi eelarve kokku on 40 000 eurot. Ühele projektile eraldatav maksimaalne toetus on kuni 10 000 eurot.

 

Konkursi infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 11.01.2017 kell 12.00 – 13.00. Infopäevale palume registreerida aadressil marina@fanfora@meis.ee

 

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.01.2017.

 

Konkursi dokumendid:

 

Konkursijuhend

Lisa 1. Projekti taotluse, eelarve, sisuaruande ja finantsaruande vorm

Lisa 2. Registreerimislehe vorm


Täiendav info

Marina Fanfora

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Rakenduskeskuse koordinaator

Tel: 659 9068

E-post: marina.fanfora@meis.ee


 

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Toetuse summa eurodes
Projektikonkursi tulemused
MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi Narva Energiajooks 2017 10 000
Eesti Jalgpalli Liit Jalgpall ühendab! 10 000
Spordiklubi  Airpark MTÜ Lõimumine parimate valikute nimel elamusi pakkuvate sporditegevuste kaudu 8 000
Eesti Kergejõustikuliit Rahvusvahelise kergejõustikunädala võistlused 3 000
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Treenerite tasemekoolituse õpiku tõlkimine vene keelde 5 000
Mittetulundusühing Ethical Links Üheskoos spordis: uus-sisserändajate ja eestlaste ühisüritused 4 000
KOKKU   40 000