Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes
Tüüp: Lihtsustatud korras tellitav teenus
Tähtaeg: 11.02.2017 00:00 - 06.03.2017 10:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Hanke eesmärk on ette valmistada ja läbi viia eesti keele kohvikud ja enesearengukohvikud eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajale 45 rühmas parandamaks nende eesti keele oskust ja arendamaks nende eesti keele õpioskusi. 45 rühma on jaotatud üle Eesti 12 piirkonna vahel.

Õpihoiakute parandamine toimub nii keelekohviku kui enesearengukohviku kaudu. Kummagi tegevuse üheks täiendavaks eesmärgiks on lisaks osalejatele konkreetsete praktiliste oskuste andmise (eesti keel, õpioskused, sotsiaalsed oskused) nende igakülgne motiveerimine elukestvas õppes osalemiseks ning suunamine vastavatesse projektidesse, koolitustesse ja muudesse täiendavatesse võimalustesse. Õpihoiakute parandamise või muutmise eesmärk on parandada osalejate õpimotivatsiooni ja tõsta nende õpioskusi, arvestades erinevaid õppija tüüpe ning neile sobivaid õppemeetodeid. Selle tulemusena muutuvad osalejad aktiivsemaks ja avatumaks ning tunnetavad vajadust ja põhjendatust elukestvas õppes osaleda, sh eesti keele õpingute jätkamiseks.
 

Hange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.1.06.16-0071 „Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine“.
 

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183033
 

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 6. märtsil 2017 kell 10:00.