Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimine
Kood: RK17PPK001
Tüüp: Taotlusvoor
Kestus: 09.05.2017 00:00 - 12.06.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Taotlusvooru eesmärk on toetada eesti keelest erineva emakeelega laste emakeele ja kultuuri õpet. Keele- ja kultuuriõppe kaudu toetatakse laste ja noorte rahvuslikku identiteeti ning oma või esivanemate emakeele õpet.

Vastavalt huvikooli seadusele peab toetust taotlev pühapäevakool olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega seotud õppetegevuse maht peab olema vähemalt 100 akadeemilist tundi aastas.

Toetust saab taotleda pühapäevakool, kelle õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul vähemalt 10 õpilast. 80% pühapäevakooli õpilastest peavad olema päritolult rahvuse esindajad, kelle kultuur ja keel on pühapäevakooli esitatud taotluse aluseks (vähemalt üks vanematest või vanavanematest peab olema antud päritolu). Õpilaste vanus peab olema vahemikus 3–18 aastat.

Taotlusvooru eelarve on 135 500 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on: 12. juuni 2017 kell 23:59.

Taotlusvooru infopäev taotlejatele toimub Integratsiooni Sihtasutuses (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 16.05.2017 kell 10.00–12.00 (vene keeles) ja 19.05.2017 kell 10.00–12.00 (eesti keeles). Infopäevale palume registreerida aadressil teele.raja@integratsioon.ee hiljemalt infopäeva hommikuks kella 09.00-ks. Kirjas täpsustada, kummale kuupäevale registreeritakse.

16.05.2017 toimunud teabepäeva slaidid (vene keeles)
16.05.2017 toimunud infopäeva küsimused-vastused

TAOTLUSVOORU DOKUMENDID

Taotlusvooru juhend
Taotlusvorm


Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 


Täiendav info

 

Kristina Pirgop
Integratsiooni Sihtasutus
Partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel 659 9024
E-post: kristina.pirgop@integratsioon.ee  

Teele Raja
Integratsiooni Sihtasutus
Koordinaator
Tel 659 9855
E-post: teele.raja@integratsioon.ee