Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele
Tüüp: Lihtsustatud korras tellitav teenus
Tähtaeg: 07.07.2017 00:00 - 11.09.2017 10:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Integratsiooni Sihtasutus kuulutab välja hanke „Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“. Hangitavate tegevuste raames  viiakse läbi EV põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise koolitus eesti keelest erineva emakeele ja kultuuriga vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele.

Koolitus arendab koolitusel osalejate teadmisi EV põhiseadusest ja kodakondsusseadusest ning nende toimest Eesti ühiskonnas. Lisaks teab osaleja EV põhiseaduse ja kodakondsusseaduse poolt talle antud õigusi ja temal olevaid kohustusi.

Hange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ alategevuse 5.2.1 „Lõimumiskoolitused“ raames.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/187377

Pakkumus tuli esitada e-riigihangete registris hiljemalt 28. augustiks 2017 kell 13.00. Hange lõpetati, kuna hankel ei kvalifitseeritud ühtegi pakkujat.


Täiendav info

Teele Raja
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9855
E-post: teele.raja@integratsioon.ee