Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Konkurss lõimumisvaldkonna 2016.-2017. aasta arenduspreemiatele
Tüüp: Preemiakonkurss
Tähtaeg: 25.08.2017 00:00 - 26.09.2017
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Arenduspreemiad on Integratsiooni Sihtasutuse avalikud preemiad, mille eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel.

Arenduspreemiaid antakse välja kolmes kategoorias:

I. Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

II. Koostöö soodustamine eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanike vahel eesmärgiga tihendada kogukondade vahelisi kontakte. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

III. Lõimumist toetava arvamuse kujundamine meediaprojektide või arvamusliidrite algatuste kaudu. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

Lisaks antakse välja  Balti riikide integratsiooni auhind 2016.-2017. aasta projektile või tegevusele, mis mõjutas lõimumisvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna.

Taotluste esitamise tähtaeg on  25. september 2017.
Läti Vabariigi Kultuuriministeeriumile ja Leedu Vabariigi valitsuse juures asuva rahvusvähemuste ametile pikendati taotluste esitamise tähtaega kuni 10.10.2017.


Taotlusi saab esitada elektrooniliselt aadressil info@integratsioon.ee märgusõnaga „Kandideerimine - 2016.-2017. aasta arenduspreemiad“.

Taotlusvorm
Konkursi juhend


Küsimus: Mis keeles taotlused esitada tuleb?

Vastus: Eesti taotlejad esitavad taotlused eesti keeles. Läti ja Leedu taotlused esitavad Läti Vabariigi Kultuuriministeerium ja rahvusvähemuste amet, mis asub Leedu Vabariigi valitsuse juures inglise keeles.
 


Täiendav info


Kristina Pirgop
Partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: +372 659 9024
E-post: kristina.pirgop@integratsioon.ee

Marina Fanfora
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9068
E-post: marina.fanfora@integratsioon.ee