Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Meediahariduse edendamine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes
Kood: RK17MHY002
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 05.10.2017 00:00 - 06.11.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi eesmärk on arendada gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilaste meediapädevust, sealjuures võimekust informatsiooni analüüsida, meediasõnumeid kriitiliselt interpreteerida või ise meediasisu luua. Toetatakse näiteks intervjuude, uudiste, reportaažide, lühifilmide jms tegemist professionaalsete juhendajate käe all, õpilaste õppekäike meediaga seotud asutustesse ning teabeseminaride läbiviimist.

Toetust saavad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud, sh kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused ning eraõiguslikud juriidilised isikud.

Projektikonkursi kogueelarve on 13 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 3000 eurot.

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ühes digikonteineris Integratsiooni Sihtasutuse digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas http://www.integratsioon.ee/digitaotlus.

Taotluse esitamise tähtaeg on 06.11.2017.

Projektikonkurssi rahastab haridus- ja teadusministeerium riigieelarvest. 

Konkursi dokumendid:

Konkursijuhend
Lisa 1. Projekti vormid
Lisa 2. Registreerimislehe vorm
 

 


Täiendav info

Liilika Raudhein
Integratsiooni Sihtasutus
Analüütik
tel +372 659 9841
e-post: liilika.raudhein@integratsioon.ee