Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes
Tüüp: Riigihange
Tähtaeg: 17.10.2017 00:00 - 20.11.2017 11:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Riigihanke „Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes“ riigihanke eesmärk on ette valmistada ja läbi viia eesti keele kohvikuid vähelõimunud püsielanikele  ja uussisserändajatele Harjumaal ja Ida-Virumaal, ajavahemikus 01.01.2018-30.11.2019.
 

Hanke raames läbiviidavate tegevustena nõustatakse eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikke ja uussisserändajaid eesti keele kohvikutes parandamaks osalejate eesti keele oskust ja toetamaks nende  eesti keele õpioskuste kujunemist. Nõustamise tulemusena motiveeritakse ja inspireeritakse osalejaid eesti keelt iseseisvalt õppima ning juhendatakse toime tulema õppimist takistavate asjaoludega.

Teenuse rahastus:  Kultuuriministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“  tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevuse 5.1.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine" raames.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/191665

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 20. novembril 2017 kell 11.00.  

 


Täiendav info


Sigre Rõuk
Integratsiooni Sihtasutus
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel. +372 659 9035
E-post: sigre.rouk@integratsioon.ee

Kätlin Kõverik
Integratsiooni Sihtasutus
Vanemnõustaja
Tel 659 9032
E-post: katlin.koverik@integratsioon.ee