Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK17VEK002
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 27.10.2017 00:00 - 30.11.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi eesmärk on toetada väliseesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning tugevdada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti kogukondadega.
 

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.
 

Projektikonkursi kogueelarve on 60 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 7000 eurot.
 

Taotlus esitatakse kas elektrooniliselt või paberkandjal (täpsemalt kirjas konkursijuhendi p. 8.5).

NB! Konkursi juhend uuendatud 10.11.2017.
 

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2017.
 

Projektikonkurssi rahastab Riigikantselei (EV100).

 

Konkursi dokumendid:


Täiendav info

Joosep Vimm

Integratsiooni Sihtasutus

Koordinaator

tel +372 659 9030

e-post: joosep.vimm@integratsioon.ee