Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK17VEK001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 27.10.2017 00:00 - 30.11.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi  eesmärk on toetada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti kogukondadega, väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel, koolitustel Eestis ja väliseesti kogukondades ning teabevahetust ja kontakte ida ning lääne diasporaa esindajate ja Eesti vahel. Toetatakse Eesti kultuurisündmuste vahendamist Eesti kogukondadele, kaasates neid aktiivsemalt kaasaegse rahvusvahelise eestluse kujundamisse.
 

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle kinnitatud põhikirjas on sätestatud eesti keele ja kultuuri säilitamine.
 

Projektikonkursi kogueelarve on 40 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 3000 eurot.
 

Taotlus esitatakse kas digitaalselt või elektrooniliselt ja paberkandjal (täpsemalt kirjas konkursijuhendi p. 7.5, 7.6 ja 7.8).
 

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2017.

NB! Konkursi juhend uuendatud 10.11.2017.
 

Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium Rahvuskaaslaste programmi raames.

 

Konkursi dokumendid:


Täiendav info


Teele Raja

Integratsiooni Sihtasutus

Koordinaator

Tel +372 659 9855

E-post: teele.raja@integratsioon.ee