Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele
Tüüp: Riigihange
Tähtaeg: 11.05.2018 15:00 - 14.06.2018 11:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Riigihanke eesmärk on sõlmida neli hankelepingut eesti keele A2, B1 ja B2 tasemel kursuste ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajavahemikul 21.08.2018–21.12.2018 vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Hanke raames luuakse 608 õppekohta.

 

Riigihange on jaotatud osadeks järgmiselt:

Osa 1 – Ida-Virumaa;

Osa 2 – Tallinn ja/või muu Eesti;

 

Riigihanke eeldatav maksumus on 290 844 eurot käibemaksuga.
 

Kursusi rahastab Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava tegevuse 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“  alategevus 5.2.1 „Lõimumiskoolitused“.

 

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197605.


Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 14. juunil 2018  kell 11.00.  Täiendav info


Jana Tondi
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel +372 659 9069
E-post: jana.tondi@integratsioon.ee