Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele
Tüüp: Sotsiaal- ja eriteenused
Tähtaeg: 06.06.2018 00:00 - 02.07.2018 11:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Riigihanke eesmärk on sõlmida kuni neli hankelepingut Eesti kultuuriruumi tutvustavate tegevuste ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajavahemikul 01.08.2018–31.10.2019 Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Riigihanke raames saavad kultuurimooduli tegevustes osaleda 1000 inimest.

 

Eesti kultuuriruumi tutvustavate tegevuste - kultuurimooduli tegevuste - eesmärk on eesti keelest erinevat emakeelt rääkivate inimeste suurem teadlikkus Eesti kultuuriruumist ja selle kaudu Eesti ühiskonna sidususe suurendamine. Kultuurimooduli tegevuste abil toetatakse ka vähelõimunud püsielanike ja uussisserändajate kohanemist Eesti kultuuriruumis ja kombestikus, aidatakse leida kontakte ja pakutakse võimalusi suhelda ning arutleda Eestit mõjutanud kultuuriliste nähtuste üle, aga samuti ka, kuidas inimese mõtlemine, käitumine ja igapäevased praktikad kutsuvad esile muutusi kultuuris.

 

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198462

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 2. juulil 2018  kell 11.00.  

 

Eesti kultuuriruumi tutvustavat tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfondi projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatav tegevus 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“  alategevus 5.2.1 „Lõimumiskoolitused“.

 

 


Täiendav info

Jana Tondi
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel +372 659 9069
E-post: jana.tondi@integratsioon.ee