Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Nõustamis- ja infosüsteemi esitlus- ja teavitustooted (viitenumber 201543)
Tüüp: Lihthange
Tähtaeg: 18.10.2018 10:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Hanke eesmärk: disainida (kujundada) ja ette valmistada Sihtasutuse nõustamis- ja infosüsteemi esitlus- ja teavitustooted vastavalt Tehnilises kirjelduses sätestatule, sealhulgas:

  • Ühtse visuaalse identiteedi arendamine ning teavitustoodete kujundamine (disainimine);
  • Teavitustoodete valmistamine ja valmistatud teavitustoodete transportimine Sihtasutuse määratud kohta, teavitustoodete valduse ja omandiõiguse üleandmine, hanke raames loodud teoste (nende loomise korral) varaliste autoriõiguste (ilma tasuta) loovutamine ning isiklike autoriõiguste (tasuta) ainulitsentsi andmine.


Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 20142020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevuse punkt 5.1. „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“, alategevuse punkt 5.1.2. „Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi nähtavuse tõstmiseks“.

 

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201543

 

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 18. oktoobril 2018 kell 10.00


Täiendav info

Kätlin Kõverik

Nõustamiskeskuse vanemnõustaja

Tel 659 9032

E-post: katlin.koverik@integratsioon.ee


Dmitri Koroljov
Hankespetsialist
Tel 659 9855
dmitri.koroljov@integratsioon.ee