Keelekohviku ankeet
Prindi lehekülg
Ees- ja perekonnanimi
Vanus
KodakondsusTäpsusta kodakondsust
Elamisluba
       
Suhtluskeel
TööHaridus
Elukoht (linn/vald või linnaosa)
Elan Eestis alates
Hinnang minu eesti keele oskusele
Kirjelda keeleoskust
Olen varem läbinud eesti keele õppe?
       
Olen püüdnud ise õppida
       
Olen osalenud kursustel
       
Mitu tundi kokku?
Mis on Teie hinnangul eesti keele õppes kõige keerulisem?
Palun kirjelda
Mugav koht keelekohviku kohtumisteks
Telefon
e-post
Teabetunnid toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.1.06.16 "Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine" raames.