Eesti keele laagrid eesti päritolu noortele 2017
Prindi lehekülg
Registreerumisankeet
Eesnimi *
Perekonnanimi *
Sünniaeg (päev, kuu, aasta) *
Sugu


*
Elukoht *
Noore e-post *
Noore telefoni number *
Sugulastest on Eesti päritolu

*
Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit? *
Viisavajadus


*
Pileti ostmise vajadus
*
Transpordi info
Kas noor tuleb Eestisse ainult laagri ajaks


*
Täpsustatud kuupäevad
Mitu korda on noor keelelaagris osalenud *
Milline laagrivahetus sobib?*
Noore terviseseisundi iseärasused *
Noore erivajadused *
Noore enda hinnang oma eesti keele oskusele *
Noore lapsevanema/esindaja hinnang noore eesti keele oskusele *
Lühike motivatsioonikiri *
Vanema/esindaja kontaktandmed
Eesnimi *
Perekonnanimi *
E-post *
Telefoni nr *
Kontaktelefon Eestis *