Eesti keele laagrid eesti päritolu noortele 2018
Prindi lehekülg
Registreerumisankeet
Eesnimi *
Perekonnanimi *
Sünniaeg (päev, kuu, aasta) *
Sugu


*
Elukoht *
Noore e-post *
Noore telefoni number *
Sugulastest on Eesti päritolu

*
Viisavajadus


*
Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit? *
Pileti ostmise vajadus
*
Transpordi info
Kas noor tuleb Eestisse ainult laagri ajaks


*
Täpsustatud kuupäevad
Mitu korda on noor keelelaagris osalenud *
Milline laagrivahetus sobib?

*
Noore terviseseisundi iseärasused *
Noore erivajadused *
Noore enda hinnang oma eesti keele oskusele *
Lapsevanema/esindaja hinnang noore eesti keele oskusele *
Lühike motivatsioonikiri *
Lapsevanema/esindaja kontaktandmed
Eesnimi *
Perekonnanimi *
E-post *
Telefoni number *
Kontaktelefon Eestis *