Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused
Prindi lehekülg

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused

 

2018. aasta veebruarist kuni 2019. aasta novembrini viivad Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor AS ja Paurman & Partnerid Õigusbüroo OÜ  läbi Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi  vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Koolituste tellijaks on Integratsiooni Sihtasutus. 

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.

Koolitusele on oodatud kõik eesti keelest erineva emakeele ja eesti kultuurist erineva kultuuriga vähemalt 18-aastased vähelõimunud püsielanikud ja uussisserändajad.

Koolituse kestus on 18 akadeemilist tundi, mis koosneb 14 tunnist kontaktõppest ja 4 tunnist õppekäigust (-käikudest).

 

Koolitusele saab registreerida läbi Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor AS ja Paurman & Partnerid Õigusbüroo OÜ kodulehe (https://www.kodanik.net/).

Koolituste korraldajaga saab kontakti – e-post: januspaurman@gmail.com ja tel: +372 5660 4379

 

        ​            

PAURMAN & PARTNERID ÕIGUSBÜROO OÜ