Kodanikupäeva esseekonkurss
Prindi lehekülg

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed
2014. aasta kodanikupäevaks väljakuulutatud esseekonkursi üldnimetusega

„Eesti 10 aastat Euroopa Liidus“


Alateemad:

1. Eesti 10 aastat Euroopa Liidus: kust algab ja kus lõpeb sinu jaoks Euroopa Liit?
2. Eesti 10 aastat Euroopa Liidus: mis on sinu jaoks Euroopa Liit?
3. Eesti 10 aastat Euroopa Liidus: kas täitunud või luhtunud lootused?
4. Eesti 10 aastat Euroopa Liidus: saavutused ja kaotused?
5. Eesti 10 aastat Euroopa Liidus: mida oleme saavutanud ning millest pidime loobuma?
6. Milline oleks tänapäeva Eesti väljaspool Euroopa Liitu?

JUHEND

1. Üldalused
1.1 Konkursi  korraldaja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, rahastaja Haridus- ja Teadusministeerium.
1.2 Konkurss on avalik ja üheetapiline.

2. Eesmärk

2.1 Väärtustada Eesti ühiskonda ja selle arendamises osalemist.
2.2 Toetada õpilaste aktiivsust kodanikuühiskonna mõtestamisel, arendustegevustes osalemises.
2.2 Julgustada õpilasi kaasa rääkima Euroopa Liiduga seonduvatel teemadel ja osalema demokraatlikes protsessides.
2.3 Kirjeldada aastatel 2004 - 2014 Eesti ühiskonnas toimunud muudatusi.
2.4 Saada huvitavaid küsimusi Euroopa Liidu  erinevate institutsioonide toimimise kohta.
2.5 Tunnustada õppurite kodanikuteadlikkust ja soovi olla tegija mitte ainult Eestis vaid terves Euroopa Liidus.

3. Tingimused

3.1 Konkursile ootame osalema üldhariduskoolide 7.-12. klasside ja kutsekoolide õpilasi.
3.2 Konkursil on kaks vanuseastet:
3.2.1 esimene  vanuseaste – üldhariduskoolide VII-IX klassi õpilased;
3.2.2 teine vanuseaste – üldhariduskoolide X-XII klassi ning kutsekoolide õpilased.
3.3 Iga konkursist osaleja võib võistlustele saata ühe essee, milles ootaksime tema mõtteid selle kohta, kuidas Eesti Vabariigil on möödunud 10 aastat Euroopa Liidus, kuidas näeb ta Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu suhteid, mida loodab ta ise ära teha Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu suhetes.
3.4 Konkursile esitatud essee peab olema kirjutatud eesti keeles.
3.5 Konkursil osalemiseks esitada kuni 2 lehekülje pikkune (umbes 3 600 tähemärki) essee, trükituna 12-punktilises kirjas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusse Meie Inimesed aadressil: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Lõõtsa 2A, 11415 Tallinn või e-posti aadressil: essee@meis.ee. Esseele lisada autori nimi, kooli nimetus, klassi või rühma number ja kontakttelefon ning e-posti aadress.
3.6 Konkurss kestab  13.oktoobrist  –   30. oktoobrini 2014. a.

4. Konkursi tööde esitamine

4.1 Töö esitada elektrooniliselt või trükituna paberkandjal.
4.2 Essee esitamise viimane tähtaeg on  30. oktoober 2014 (e-kirja saatmise kuupäev või  postitempli kuupäev ).

5. Auhinnad

5.1 Mõlemas vanuserühmas anname välja  ühe esimene, kaks teist ja kolm    kolmandat auhinda ning ergutusauhinnad. Sobiva tasemega tööde puudumisel võib žürii auhindamisel teha muudatusi.
5.2 Kokkuvõte ja avalikustamine aadressil: www.meis.ee. Konkursile laekunud esseed säilitatakse Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed. Konkursitöid on õigus kasutada trükistes autoritega kokkuleppel.

7. Võitjate avalikustamine

7.1 Võitjate nimed avalikustatakse Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kodulehel (www.meis.ee). Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja neile esitatakse kutse Eesti ja Euroopa Liidu teemalise esseekonkursi  ja kodanikupäeva viktoriinide parimate vastuvõtule, mis toimub 2015. aasta 20. jaanuaril Mustpeade Majas (Pikk tn 26, Tallinn).