Library
Print page
Title: Käsiraamat: „Lõimitud aine- ja keeleõpe“
Author: Peeter Mehisto, David Marsh, Maria Jesus Frigols Martin, Kai Võlli, Hiie Asser
Publisher: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Year: 2010
Origin of Publication: Tallinn
ISBN / ISSN: 978-9949-18-070-7
Keywords: Content and Language Integrated Learning, CLIL, CLIL
File:
  • LAK_raamat.pdf
  • Language: est