Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Korraldaja
Konkursi nimi
Aasta
Konkursi liik
 
Aasta Korraldaja Nimi
2018 Rakenduskeskus Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimu...
2018 Rakenduskeskus Eesti keele mitteformaalse õppe väikeprojektid
2018 Rakenduskeskus Kommunikatsiooniteenuse tellimine perioodiks 2018–2019
2018 Rakenduskeskus Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes
2018 Rakenduskeskus Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisse...
2018 Rakenduskeskus Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielan...
2018 Rakenduskeskus Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse t...
2018 Rakenduskeskus Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearenguko...
2018 Rakenduskeskus Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna tööruumide üürimine
2018 Rakenduskeskus Integratsiooni Sihtasutuse Narva tööruumide üürimine
2018 Rakenduskeskus Eesti keele ja kultuuri õpe eesti peredes
2018   Lõimumise edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu
2017 Rakenduskeskus Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide toe...
2017 Rakenduskeskus Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Rakenduskeskus Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonk...
2017 Rakenduskeskus Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute proje...
2017 Rakenduskeskus Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes
2017 Rakenduskeskus Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid
2017 Rakenduskeskus Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearenguko...
2017 Rakenduskeskus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmis...
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...