Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Korraldaja
Konkursi nimi
Aasta
Konkursi liik
 
Aasta Korraldaja Nimi
2017 Rakenduskeskus Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid
2017 Rakenduskeskus Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearenguko...
2017 Rakenduskeskus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmis...
2017 Rakenduskeskus Meediahariduse edendamine üldhariduskoolides ja kutseõppeas...
2017 Rakenduskeskus Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimine
2017 Rakenduskeskus Konkurss lõimumisvaldkonna 2016.-2017. aasta arenduspreemia...
2017 Rakenduskeskus Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku liikmete koolitamine ...
2017 Rakenduskeskus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise ...
2017 Rakenduskeskus Õppereisid nõustamisteenuses osalevatele ametnikele teiste ...
2017 Rakenduskeskus Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid
2017 Rakenduskeskus Sihtasutuse veebi ja nõustamisteenuse veebirakenduse loomine
2017 Rakenduskeskus Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele
2017 Rakenduskeskus Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimine
2017 Rakenduskeskus Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearenguko...
2017 Rakenduskeskus Meediahariduse edendamine üldhariduskoolides ja kutseõppeas...
2017 Rakenduskeskus Lõimumise edendamine kultuuritegevuste kaudu
2017 Rakenduskeskus Eesti keele algkursus Eestis elavatele vähelõimunud püsiela...
2017 Rakenduskeskus Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisse...
2017 Rakenduskeskus MISA veebi ja nõustamisteenuse veebirakenduse loomine
2017 Rakenduskeskus Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaagri korralda...
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...