Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Korraldaja
Konkursi nimi
Aasta
Konkursi liik
 
Aasta Korraldaja Nimi
2018 Rakenduskeskus Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna tööruumide üürimine
2018 Rakenduskeskus Integratsiooni Sihtasutuse Narva tööruumide üürimine
2018 Rakenduskeskus Eesti keele ja kultuuri õpe eesti peredes
2018   Lõimumise edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu
2017 Rakenduskeskus Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide toe...
2017 Rakenduskeskus Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Rakenduskeskus Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonk...
2017 Rakenduskeskus Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute proje...
2017 Rakenduskeskus Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes
2017 Rakenduskeskus Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid
2017 Rakenduskeskus Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearenguko...
2017 Rakenduskeskus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmis...
2017 Rakenduskeskus Meediahariduse edendamine üldhariduskoolides ja kutseõppeas...
2017 Rakenduskeskus Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimine
2017 Rakenduskeskus Konkurss lõimumisvaldkonna 2016.-2017. aasta arenduspreemia...
2017 Rakenduskeskus Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku liikmete koolitamine ...
2017 Rakenduskeskus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise ...
2017 Rakenduskeskus Õppereisid nõustamisteenuses osalevatele ametnikele teiste ...
2017 Rakenduskeskus Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid
2017 Rakenduskeskus Sihtasutuse veebi ja nõustamisteenuse veebirakenduse loomine
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...