Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK15VEK001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 21.12.2015 00:00 - 28.01.2016 16:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi eesmärk on toetada kogu eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti kogukondadega, väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel ja koolitustel Eestis ning kontakte ida ning lääne diasporaa esindajate ja Eesti vahel. Toetatakse Eesti kultuurisündmuste vahendamist Eesti kogukondadele, kaasates neid aktiivsemalt kaasaegse rahvusvahelise eestluse kujundamisse.

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle põhikirjas  on sätestatud eesti keele ja kultuuri säilitamine väliseesti kogukondades.

Konkursi eelarve on 40 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on minimaalselt 400 eurot ja maksimaalselt kuni 8000 eurot.

Konkursi infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 11.01 kell 11.00. MISA korraldab sihtgrupile infopäeva, mida saab järele kuulata. Infopäevale palume registreerida aadressil sandra.nuudi@meis.ee. Täpsem teave infopäeva kohta saadetakse registreerunutele e-kirja teel vähemalt kaks päeva enne infopäeva toimumist. Infopäeva suhtluskeel on eesti keel.

Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud esitavad  taotluse koos lisadega  elektrooniliselt ja ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).

Väliseesti kultuuriühingud võivad lisaks ülalpool kirjeldatud meetodile esitada käsitsi allkirjastatud taotluse koos lisadega:

  • paberkandjal posti teel;
  • skaneeritud taotluse koos lisadega laadituna üles ühtse dokumendina (nt .pdf formaadis) MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus) ning saadavad originaalallkirjaga taotluse koos lisadega posti teel. Kui väliseesti kultuuriühingul on digiallkirjastamise võimalus, siis on soovitav esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus.


Taotluse esitamise tähtaeg on 28.01.2016 kell 16.00.

11. jaanuaril 2016 toimunud infopäeva helisalvestise saab kuulamiseks alla laadida SIIT.

  • Infopäeval tutvustatud konkursi slaidid saab alla laadida SIIT.
  • Aruandluse abimaterjali saad alla laadida SIIT.KONKURSI DOKUMENDID:


Konkursijuhend

Lisa 1. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend


Lisa 2. Projekti taotluse vormid
Lisa 2.1. Projekti taotluse vorm
Lisa 2.2. Projekti eelarve vorm
Lisa 2.3. Välisriigis registreeritud juriidilised isikud lisavad taotlusele oma põhikirja koopia.

NB! Skaneeritud taotlus koos lisadega, mis on PDF-formaadis tuleb saata aadressile sandra.nuudi@meis.ee ning originaalallkirjadega taotlus koos lisadega saata posti teel. Postitempli kuupäev ei tohi olla hilisem kui 28.01.2016. 
 

Lisa 3. Projekti aruandluse vormid
Lisa 3.1. Sisuaruande vorm
Lisa 3.2. Finantsaruande vorm


Lisa 4. Kinnituskirja vorm (esitada koos taotlusega)


Lisa 5. Registreerimislehe vorm 


Täiendav info

Sandra Nuudi
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9855
E-post: sandra.nuudi@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Luksemburgi Eesti Selts
Eesti pärimuskultuuri ja rahvatantsu tutvustamine ning õpetamine Luksemburgis 2016. a.
2 300.00 EUR
Berliini Eesti Kultuuriselts
Berliini Eesti Kultuuripäevad 2016
3 515.00 EUR
MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fond
Ajaleht Peterburi Teataja
1 200.00 EUR
Peterburi Eesti Kultuuriselts
Peterburi Eesti Kultuuriseltsi ja Jaani Koguduse segakoori "Kaja" 2016.a. kultuurireis Eestisse ning esinemised Rakveres ja Väike-Maarjas
1 250.60 EUR
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis
Muusika-, teatri- ja kunstiprogramm EÜSL-i Eesti kultuuripäevadel Bonnis
1 114.30 EUR
Den Estike Borneklub
Taani ja Lõuna-Rootsi eesti juurtega segaperede kevadlaager
1 700.00 EUR
Estonian School in London
Londoni Eesti kooli Kinolaager
2 000.00 EUR
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Eesti rahvatantsu õpetamine Riia Eesti Koolis
1 400.00 EUR
MTÜ Miksteater
Miksteatri külalisetendused ja teatritöötoad väliseesti lastele Euroopas
2 000.00 EUR
Eesti Kodu Club
Pidulik Emadepäeva tähistamine Bradfordi Eesti Kodus koos Aleksei Turovski ning Anne Adamisega
1 729.90 EUR
Toronto Eesti Seltsi Lasteaed
Muki muusikal
1 500.00 EUR
Edinburghi Eesti Selts
Edinburghi Eestlaste Iseseisvuspäeva Üritused
1 100.00 EUR
Portlandi Eesti Selts
Eesti rahvatanstu töötuba Portlandis
1 300.00 EUR
Estonian Studies Centre
Roman Toi 100. juubelile pühendatud näitus
1 500.00 EUR
Eesti Haridusselts New Yorgis
New Yorgi Eesti Kultuuripäevade kontsert (Marko Matvere)
700.00 EUR
Leedu Eestlaste Selts
Emakeelepäev ja Eesti lipupäev Vilniuses 2016
1 000.00 EUR
AnniLa RY
Eestimeelselt eesti keeles
3 000.00 EUR
Setomaa Valdade Liit
Vene Föderatsioonis Krasnojarski krais ning Pihkva oblastis elavate seto kogukondadega kultuurikontaktide hoidmine
4 000.00 EUR
Varsinais-Suomen Viro-Keskus RY
Eesti rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine Soomes läbi rahvatantsu
1 780.00 EUR
Norra-Eesti Ühing
Rahvatantsugrupi Viikingite Naised osalemine II Eesti Naiste Tantsupeol
1 880.20 EUR
Stockholmi Eesti Segakoor
Reis Haapsallu eestirootslaste laulu- ja tantsupeole 2016
1 500.00 EUR
Estonia Koor Torontos
Roman Toi 100. a. sünnipäeva kontsert-jumalateenistus Torontos Rahvusooper Estonia Poistekooriga
1 500.00 EUR
Arteesi a.s.b.l
Heatasemelise koorilaulutraditsiooni hoidmine Euroopa eesti kogukondades
1 030.00 EUR
  Kokku: 40 000.00 EUR