Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK16VEK002
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 10.11.2016 00:00 - 05.01.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus


Projektikonkursi eesmärk on toetada väliseesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning tugevdada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti kogukondadega.

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.

Konkursi eelarve on 40 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt kuni 8000 eurot.

Konkursiga seonduvad küsimused ja vastused, mis võivad olla olulised ka teistele taotlejatele, avaldatakse jooksvalt MISA kodulehel www.meis.ee viite „Käimasolevad konkursid“ (http://www.meis.ee/konkursid) all Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud esitavad  taotluse koos lisadega elektrooniliselt ja ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).

Väliseesti kultuuriühingud võivad lisaks ülalpool kirjeldatud meetodile esitada käsitsi allkirjastatud taotluse. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada ka e-posti teel aadressil taotlus@meis.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks ning saata originaalallkirjaga paberkandjal taotlusvorm posti teel.

Postiga saadetud originaalallkirjaga paberkandjal taotlusvorm peab laekuma MISA-sse hiljemalt 10 päeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajale järgnevast kalendripäevast.

Taotluse esitamise tähtaeg on 05.01.2017 kell 23.59 (Eesti aja järgi).


KONKURSI DOKUMENDID:

Konkursijuhend

Lisa 1. Projekti taotluse vormid

Lisa 2Kinnituskirja vorm
                                                                                                    


Täiendav info

Sandra Nuudi
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9855
E-post: sandra.nuudi@meis.ee

 

Kordumakippuvad küsimused:

K: Millal on taotluse esitamise tähtaeg?
V: Taotluse esitamise tähtaeg on 05.01.2017 23.59 (Eesti aja järgi).

K: Mis perioodil peavad olema tehtud projektiga seotud kulud, et MISA neid aktsepteeriks?
V: Periood on 11.11.2016-31.12.2018 (nn abikõlblikkuse periood).

K: Millal peavad projekti tegevused toimuma?
V: Tegevused peavad toimuma 2018. aastal.

K: Mis organisatsioon saab taotleda toetust?
V: Kõik eraõiguslikud juriidilised isikud (k.a FIE) nii Eestis kui ka välismaal saavad taotleda. Oluline on, et Eestis registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute või füüsilisest isikust ettevõtjate poolt korraldatud projektide kaaskorraldaja peab olema väliseesti kultuuriühing.

K: Kas projekt peab olema seotud EV 100-ga?
V: Jah, vastavalt juhendi p. 4.1, peab projekt olema pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja/või sisaldab EV 100 sünnipäeva eriprogrammi. Lisaks on projektil eeldus kaasata Eesti kultuuri tutvustamisel tavapärasest suurem auditoorium ja/või levida digikanalites. Projekt omab potentsiaali kajastuste saamiseks meediakanalites ja projekt vastab EV100 väärtustele (https://ev100.ee/et/väärtused).

K: Kas projekti tegevused võivad toimuda ainult väljaspool Eestis?
V: Jah, projekti tegevused saavad toimuda ainult väljaspool Eestit.

K: Millised on tegevused, mida MISA toetab antud konkursi raames?
V: Vastavalt konkursijuhendi punktile 5.1. toetakse väliseesti kultuuriprojektide, -ürituste ja festivalide korraldamist ja kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega.

K: Kas projektil peab olema ka omafinantseeringut?
V: Jah, toetus võib moodustada kuni 80% eelarvest. 20% peab olema kas omafinantseering ja/või kaasfinantseering.

K: Kui palju on võimalik ühele projektile taotleda toetust?
V: Maksimaalne toetus ühele projektile on 8000 eurot.
 

Projektikonkursi nr RK16VEK002 „Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute

projektikonkurss“ tulemused

EstDocs Film Festival (projekt EstDocs) 7000,00
Helsingin Estin Laululapset ry (Kontsert-kingitus 100. sünnipäevaks) 6200,00
Londoni Eesti Selts (Eesti päev Londonis) 5000,00
SA Rakvere Teatrimaja (Uuslavastus väliseestlaste suhetest Nõukogude Eestiga 1944–1991, lavastuse etendamine Torontos) 4000,00
Rootsi Eestlaste Liit (Balti päev Skansenis) 3500,00
Pirkanmaan Tuglas-seura ry (Ülemeresving Pirkaanmaal: kogemuslikud 1920ndad muusikas, sõnas ja pildis vennasrahvaste ja põlvkondade ühendajana) 3500,00
Estivali Ühing (Eesti kultuuripäevad Rootsis Estival 2018) 4000,00
Eesti Arhiiv Austraalias (Audiovisuaalne teos ja raamat „Eestlased Austraalias – tähistades  EV 100 juubelit“) 3500,00
Norsk Estisk Forening (Eesti rahvatantsupäev Norra Kuningriigis) 3300,00
   
KOKKU 40 000 eurot