Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes
Tüüp: Riigihange
Tähtaeg: 25.10.2017 00:00 - 14.11.2017 10:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Hanke eesmärk on ette valmistada ja läbi viia eesti keele kohvikud ja enesearengukohvikud eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajale 10 rühmas parandamaks nende eesti keele oskust ja arendamaks nende eesti keele õpioskusi. 10 rühma on jaotatud üle Eesti 7 piirkonna vahel.

Õpihoiakute parandamine toimub nii keelekohviku kui enesearengukohviku kaudu. Kummagi tegevuse üheks täiendavaks eesmärgiks on lisaks osalejatele konkreetsete praktiliste oskuste andmise (eesti keel, õpioskused, sotsiaalsed oskused) nende igakülgne motiveerimine elukestvas õppes osalemiseks ning suunamine vastavatesse projektidesse, koolitustesse ja muudesse täiendavatesse võimalustesse. Enesearengukohvikute eesmärk on pakkuda võimalusi enesemotiveerimiseks, laiendada arusaamu õppimise kohta (muutunud õpikäsitus) ning aktiveerida elukestvas õppes osalemist.


Hange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.1.06.16-0071 „Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/191951

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 14. novembril 2017 kell 10:00.


Täiendav info


Marina Fanfora
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9068
E-post: marina.fanfora@integratsioon.ee