Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2018–2019
Tüüp: Riigihange
Tähtaeg: 27.10.2017 00:00 - 13.11.2017 13:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Integratsiooni Sihtasutus kuulutab välja riigihanke „Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2018–2019“. Hangitavate tegevuste raames viiakse läbi EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus 500 eesti keelest erineva emakeele ja kultuuriga vähelõimunud püsielanikule ja uussisserändajale perioodil 2018–2019“.

Koolitus arendab koolitusel osalejate teadmisi EV põhiseadusest ja kodakondsuse seadusest ning nende toimest Eesti ühiskonnas. Lisaks teab osaleja EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse poolt talle antud õigusi ja temal olevaid kohustusi.

Hange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ alategevuse 5.2.1 „Lõimumiskoolitused“ raames.

Riigihanke alusdokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/191619


Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 13.11.2017 kell 13.00.  


Täiendav info


Teele Raja
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9855
E-post: teele.raja@integratsioon.ee