Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK17RHV001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 08.12.2017 00:00 - 09.01.2018 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi  eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis, toetada rahvusvähemuste kultuuriühingute ürituste korraldamist, traditsiooniliste festivalide järjepidevuse tagamist ja võrgustiku kasvatamist, EV100 juubeli auks ürituste korraldamist rahvusvähemuste poolt või neid kaasates, rahvusvähemuste koostööd teiste kuultuuriorganisatsioonidega Eestis ning ühise inforuumi teket.
 

EV100 raames toimuvad sündmused palume sisestada ka EV100 portaalis www.ev100.ee
 

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud, eraõiguslikud juriidilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad.

 

Projektikonkursi kogueelarve on 80 860 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 6 000 eurot.

 

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ja ühes digikonteineris Integratsiooni Sihtasutuse digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (https://www.integratsioon.ee/digitaotlus). 

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 09.01.2018.

 

Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium.
 

Infopäeva slaidid (vene keeles) leiate siit: /bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/Infopaev_18_12_2017.pptx
 

Konkursi dokumendid:

 

Konkursi juhend

Lisa 1. Projekti taotluse vorm (sh eelarve vorm)

Lisa 2. Registreerimislehe vorm (vajadusel kasutada ürituste puhul)


Täiendav info

Sigre Rõuk-Akerberg

Integratsiooni Sihtasutus

Koordinaator

Tel +372 659 9035

E-post: sigre.rouk@integratsioon.ee