Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK17RHV001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 08.12.2017 00:00 - 09.01.2018 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi  eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis, toetada rahvusvähemuste kultuuriühingute ürituste korraldamist, traditsiooniliste festivalide järjepidevuse tagamist ja võrgustiku kasvatamist, EV100 juubeli auks ürituste korraldamist rahvusvähemuste poolt või neid kaasates, rahvusvähemuste koostööd teiste kuultuuriorganisatsioonidega Eestis ning ühise inforuumi teket.
 

EV100 raames toimuvad sündmused palume sisestada ka EV100 portaalis www.ev100.ee
 

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud, eraõiguslikud juriidilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad.

 

Projektikonkursi kogueelarve on 80 860 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 6 000 eurot.

 

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ja ühes digikonteineris Integratsiooni Sihtasutuse digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (https://www.integratsioon.ee/digitaotlus). 

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 09.01.2018.

 

Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium.
 

Infopäeva slaidid (vene keeles) leiate siit: /bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/Infopaev_18_12_2017.pptx
 

Konkursi dokumendid:

 

Konkursi juhend

Lisa 1. Projekti taotluse vorm (sh eelarve vorm)

Lisa 2. Registreerimislehe vorm (vajadusel kasutada ürituste puhul)


Täiendav info

Sigre Rõuk-Akerberg

Integratsiooni Sihtasutus

Koordinaator

Tel +372 659 9035

E-post: sigre.rouk@integratsioon.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
MTÜ Vähemusrahvuste Liit Raduga
Festival “Multikultuurne Pärnu - meie kingitus 100-aastasele Eesti Vabariigile”
6 000.00 EUR
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikes
XV vähemusrahvuste kultuurifestival "Rahvuskultuuride loomepada"
4 950.10 EUR
Eestimaa Rahvuste Ühendus
Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaat ja kontsert 22.-23.09.2018
6 000.00 EUR
Eesti Folkloorinõukogu
Vähemusrahvuste töörühma juhitavad tegevused 2018. aastal
6 000.00 EUR
Ida-Virumaa Integratsioonikeskus
Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsid Eesti 100. juubeliaastal
5 220.00 EUR
Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
Idamaa rahvaste kevadfestival Novruz Bairam
5 060.00 EUR
Mittetulundusühing Ambulartoorium
Sissevaade Eesti romade kogukonda läbi roma laste silmade
5 200.00 EUR
MTÜ Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis
Läti Kultuuripäevad Eestis - Läti 100
6 000.00 EUR
Mittetulundusühing Eesti Juudi Kogukond
12. Eesti Juutide Foorum JAHAD 2018
4 600.00 EUR
Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum
Näitus ja haridusprogramm "Kes me oleme? Portreelood Eestis elavatest rahvustest."
3 950.00 EUR
Ukraina Noorsoo Liit Eestis
Ukraina kultuuri rahvusvaheline laste-noorte festival "Kvitõ Ukrainy"
5 250.00 EUR
Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts
Üheskoos läbi sajandi
2 619.00 EUR
Ukraina Kaasmaalaskond Eestis
Ukraina Kaasmaalaskonna Eestis 30. aastapäeva tähistamine
5 520.00 EUR
Mittetulundusühing Eesti Juudi Muuseum
Rahvusvaheline konverents "Eesti Juudi kogukond 100-aastase Eesti Vabariigi ajaloos ja Iisraeli 70. iseseisvusaastal"
4 000.00 EUR
Eesti Vene Kultuurikoda Mittetulundusühing
Kontsert-etendus „Mittepühad pühakud ja teised jutustused“
5 500.00 EUR
Mittetulundusühing VM Fest
VM FEST MUSTVEE - Rahvusvaheline vaimuliku muusika festival Peipsi pealinnas
4 990.90 EUR
  Kokku: 80 860.00 EUR