Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele õppe, kultuuri-ja sporditegevuste toetamine Ida-Virumaal
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 12.09.2018 00:00 - 11.10.2018 16:00
Korraldaja:
Narva eesti keele maja

Kirjeldus

Konkursi eesmärk on toetada lõimumist eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste kaudu Ida-Virumaal. Toetatavad tegevused aitavad kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele, omavahelisele suhtlusele ja kaasatusele  ühiskonnas.
 

Projektikonkursi raames toetatakse:
 

kultuuri- ja sporditegevusi, mis toetavad lõimumist ühiskonnas, sh:

  • Ida-Virumaal toimuvad kultuuri- ja spordiüritused (nt etendused, festivalid, mälumängud, näitused, kirjandusüritused, spordivõistlused jne);
  • Ida-Virumaad tutvustavate ja piirkonna eripära välja toovad tegevused;
  • eri Eesti piirkonna organisatsioonide kultuurilist koostööd soodustavad tegevused, milles üheks osapooleks on Ida-Virumaa organisatsioonid.
     

tegevusi, mis toetavad eesti keele oskuse arendamist:

  • suhtluskeele arengut soodustavad tegevused, sh näiteks suhtluse arendamine toidukultuurist osasaamise kaudu, arutelude ja mälumängude korraldamine; erinevaid huvialasid toetavate klubide korraldamine eesmärgiga tuua kokku erinevast rahvusest ühe huviala inimesed vms;
  • eesti keele õppimist tutvustavate materjalide väljaandmine ja tõlkimine.
     

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud, sh  kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused ning eraõiguslikud juriidilised isikud.

 

Konkursi kogueelarve on 150 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 30 000 eurot.
 

Taotluste esitamise tähtaeg on 11.10.2018 kell 16.00.
 

Infopäev taotlejatele toimub 18.09.2018 kell 11.00 Narvas Sihtasutuses (Narva Kerese Keskuses
Narva, Kerese 3, II korrus). Infopäevale palume eelnevalt registreeruda aadressil veronika.stepanova@integratsioon.ee

Projektikonkursi rahastab Kultuuriministeerium

Narva infotunni slaidid vene keeles

 

Konkursijuhend

Taotluse, eelarve, sisuaruande ja finantsaruande vorm (kaks viimast vormi on hilisemaks esitamiseks)

Registreerimislehe vorm

Projektitoetuslepingu vorm


Täiendav info

Veronika Stepanova,
Rakenduskeskuse juht
Tel. 659 9855, 52 73 209,
e-post veronika.stepanova@integratsioon.ee

 

Aljona Kordontšuk

Narva eesti keele maja juht

Tel. 65 9062

e-post: aljona.kordontsuk@integratsioon.ee