MTÜ Pühapäevakool Nur

Pühapäevakool Nur

Pühapäevakool tegutseb aastast 2012.

Koolis õpetatakse tatari keelt, kultuuri ja kirjandust, tatarlaste ajalugu, eetikat ja traditsioone ning rahvuskööki ja kultuuridevahelise dialoogi aluseid.

Laste ja noorte vastuvõtt pühapäevakooli toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.