Õppe- ja Arenduskeskus Järeleaitaja

Rüütli Erahuvikool

Kool asutati 2007. aastal.

Õppe- ja Arenduskeskuse Järeleaitaja koosseisus töötab Vene Keele ja Kultuuri Kool (Rüütli Erahuvikool).

Koolil on kolm tegevussuunda: hariduslik, kultuuriline ja avalike ürituste korraldamine. Koolis õpetatakse vene keelt, kirjandust ja kultuurilugu ning tutvustatakse rahvatraditsioone, külastatakse Vene Teatrit ning tehakse õppereise Venemaale. Osaletakse Pärnu vene kultuuri ja keele festivalil ja rahvusvahelisel slaavi kultuuride festival „Svetotš“.

Kooli õpilased on edukalt osalenud vene keele olümpiaadidel.