Rahvuskaaslasele

Välismaal elab 165 000-200 000 eestlast. See on 15–20% kogu maailma eestlastest.

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.

 

 

Tagasipöördujale

Tagasipöördujale

 

Välisriigis elavatele eestlastele

Välisriigis elavatele eestlastele

 

 

 

Lisainfo

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
kaire.cocker@integratsioon.ee
+372 5364 4172

 

Rahvuskaaslaste valdkond