<dt>Заголовок: </dt><dd> Мои язык звучит: обучение эстонскому языку в эстонских семьях и в лагерях</dd>
Заголовок:
Мои язык звучит: обучение эстонскому языку в эстонских семьях и в лагерях
Автор:
Кристийне Вахтрамяэ, Лианне Ристикиви, Марет Аннук, Марге Тооме, Урмо Рейтав
Publisher:
Фонд интеграции и миграции “Наши Люди”
Год:
2011
Released:
Таллинн
ISBN/ISSN:
978-9949-9083-7-0
Ключевые слова:
работа с молодежью языковые лагеря семейное обучение метод “от молодежи к молодежи” 
Файл:
232_Minu_keel_kolab_EST.pdf
13_Minu_keel_kolab_RUS.pdf

Eesti keele õpe eesti peredes ja laagrites on üks populaarsemaid integratsiooni valdkonna tegevusi 1998. aastast. Tuhanded Eestimaa noored ning pered on osa saanud koolivälistest keeleõppe tegevustest.
 
Laagrite korraldajad, koolid, keeleõpetajad, laagrite kasvatajad, pered ja noored on loonud hulgaliselt metoodilist materjali, arendanud mänge ja loovülesandeid, et toetada Eestis elavate noorte riigikeele omandamist. Ühiselt koos veedetud aeg ning saadud kogemused on aidanud suurendada üksteise mõistmist ja sallivust. Nii on tuhanded eestimaalased tundnud koolivälise keeleõppe projektide kaudu ühtse kogukonna puudutust.
 
Tegevuste käigus on kujunenud tähendused noortelt noortele koolituse ja mitteformaalse õppimise mõistetele keeleõppes.
Trükises on toodud ülevaade koolivälises keeleõppes toimunust, et innustada ja julgustada eesti keele õppe läbiviimist. Julgus proovida, kasutades selleks kvaliteetseid juhiseid, oskus enda üle nalja heita ning võime tehtust õppida annab ehk paljudele tõuke panna enda ja teiste keel kõlama.
 
Koostajad: Lianne Ristikivi, Urmo Reitav
 
Trükise väljaandmist toetas Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.