Время конкурса 10.08.2020 10:00 - 28.08.2020 12:00
Код 226289
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2244592/general-info

Hanke eesmärk: ette valmistada ja ellu viia kokku 30ne Tallinna/Harjumaa ja Ida-Virumaa sotsiaaltöö valdkonna eesti keelest erineva emakeelega avaliku sektori töötaja või ametniku individuaalne eesti keele õpe 24-päevase lähetusena ajavahemikul september/oktoober 2020-28.02.2021.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2244592/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 28. augustil 2020 kell 12.00.

Дополнительная информация:

Liilika Raudhein

välisprojektide koordinaator

+372 659 9841
liilika.raudhein@integratsioon.ee