<dt>Заголовок: </dt><dd> Ученик  в школе с отличающимся от языка обучения родным языком</dd>
Заголовок:
Ученик в школе с отличающимся от языка обучения родным языком
Автор:
Maie Soll, Mai-Liis Palginõmm
Publisher:
Нарвский колледж Тартуского университета
Год:
2011
Released:
Нарва
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9985-4-0682-3 (trükis)/ISBN 978-9985-4-0683-0 (PDF)
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку двуязычное образование cправочник методическое руководство мультикултырность основное образование новые иммигранты общее образование Lõimitud aine- ja keeleõpe LAK-õpe LAK 
Файл:
252_Soll_2011_Oppekeelest_erineva_emakeelega_opilane_koolis.pdf

Juhend koolidele eesti keelest erineva emakeelega õppurite hariduse korraldamisest. Tuginedes Eesti koolide praktikale, käsitleb kogumik õppekeelest erineva emakeelega õpilase hariduse korraldamisega seotud väljakutseid: milles vajab selline õppur tuge; millele tuleks tähelepanu pöörata, kui taoline õpilane kooli tuleb; tema teadmiste, oskuste ning keelelise arengu hindamise võimalused ja viisid; tema keeleoskuse arendamine ainetunnis; kust saab õpetaja tuge.