Soovin taotleda kodakondsust

Suurem osa inimesi saab Eesti kodanikuks sünnijärgselt, see tähendab, et lapse sündimise hetkel on üks tema vanematest Eesti kodakondsuses. Kuid Eesti kodakondsust on võimalik taotleda ka juhul, kui sünnijärgselt ollakse mõne muu riigi kodakondsuses või omatakse määratlemata kodakondsusega elaniku staatust. Kodakondsuse saamist mitte sünnijärgselt nimetatakse naturaliseerumiseks.

Kodakondsuseksam (RUS)

 

Eesti Vabariigi kodanikuks on võimalik saada 6 sammuga:
1. samm – asu Eestisse elama ja taotle elamisluba
2. samm – soorita eesti keele eksam
3. samm – soorita kodakondsuse eksam
4. samm - vabasta end teise riigi kodakondsusest
5. samm – esita taotlus
6. samm – taotle endale Eesti kodaniku isikutunnistus

Juhiseid ja nõuandeid nende 6 sammu kohta leiad trükisest „6 sammuga Eesti kodanikuks“

Pane tähele!
Alates 1. jaanuarist 2016 saavad Eestis sündivad lapsed, kelle mõlemad vanemad on Eestis alaliselt elavad määratlemata kodakondsusega isikud, õiguse sünnijärgsele kodakondsusele.

Kasulikud viited:
Riigiportaal eesti.ee: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/riik_ja_kodanik
Elamisluba: https://www.politsei.ee/et/teenused/elamisluba/
Keeletestimise keskkond TESTEST: http://web.meis.ee/testest/
Keeleeksam: http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
Kodakondsuse eksam: http://www.innove.ee/et/kodakondsus
Kodakondsuse taotlemine: https://www.politsei.ee/et/teenused/eesti-kodakondsus/taiskasvanule/index.dot
Kodakondsuse taotlemise ankeet: https://www.politsei.ee/dotAsset/528141.pdf
Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teeninduspunktid: https://www.politsei.ee/et/kontakt/teeninduspunktid/kmb/index.dot

Tere tulemast Eesti Vabariigi kodanike perre!