Üleriigiline teises keeles õppimise ehk LAK-õppe nädalal
Prindi lehekülg
Sündmuse kestvus: 19.04.2010 - 23.04.2010
19.-23. aprillini korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed üleriigilise teises keeles õppimise ehk LAK-õppe nädala. Lühend LAK-õpe tähendab lõimitud aine- ja keeleõpet.
 
Sel nädalal süüvime LAK-õppe olemusse ja räägime Eesti kogemusest üleilmsel taustal. Tutvume LAK-õppe rakendamisega koolides ja lasteaedades. (Vt ka Euroopa LAK-õppe kogemusi koondavat kodulehte).
 
LAK-õppe nädala raames toimub mitmeid üritusi nii Tallinnas kui mujal Eestis. Üritustele on võimalik registreeruda MISA veebilehe www.meis.ee/LAK-oppe-nadal2010 kaudu, samas asub ka ürituste kava.
 
Teises keeles õppimisel on Eesti haridussüsteemis pikaajalised traditsioonid. 1960ndatel aastatel alustati tollases Tallinna 7. Keskkoolis ja Tallinna 21. Keskkoolis võõrkeelse aineõppega, hiljem liitus sellega veel mitmeid koole. Tallinna Humanitaargümnaasiumi tuli ingliskeelne õpe 1970ndail aastail ning on jätkunud senini.
 
Keelekümblust hakati Eestis tutvustama 1992. aastast. Keelekümblus on üks tõhusamaid kakskeelse õppe mooduseid. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus, mis võimaldab tulemusi võrrelda rahvusvahelises mastaabis. Keelekümblusprogrammiga on Eestis liitunud 30 kooli ja 31 lasteaeda.
 
Lisainfo:
 
Natalja Mjalitsina
Mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator
Tel 659 9854

«Tagasi