Sündmused
Prindi lehekülg
«aprill mai 2010 juuni »
Sündmuse kestvus Pealkiri
03.05.2010 - 03.05.2010
Konkursi tähtaeg: Erialase eesti keele õppekomplektide kirjast...
Hanke eesmärgiks on müüja, juuksuri ja kosmeetiku ning koka ja kelneri erialade õppematerjalide ja sõnaloendite kirjastamine, õppematerjalide juurde kuuluvate kuulami...
05.05.2010 - 05.05.2010
Konkursi tähtaeg: Eesti keele õpe projektlaagris ja eesti peres
Konkursi eesmärk on toetada eesti keele õppe korraldamist projektlaagrites ja eesti peredes. Projektikonkursi sihtrühm on Euroopa Liidu kodakondsusega noored, eelkõig...
14.05.2010 - 14.05.2010
Konkursi tähtaeg: Eesti keele õpe noorte suvelaagris
Konkursi eesmärk on kujundada Eestis elavate eesti keelt mitte koduse keelena kõnelevate 7–18 aastaste noorte oskusi, teadmisi, vilumusi, väärtuseid ja hoiakuid eesti ...
11:00 22.05.2010 - 15:00 22.05.2010
Teabepäev "Piccolingo tegutseb"
Euroopas edukad suudavad suhelda vähemalt viies keeles. Kas Sina tead, et võõrkeelte õppimine enne kooliminekut annab lastele suure eelise?   ...
27.05.2010 - 27.05.2010
Konkursi tähtaeg: Eesti keele kursused Ida-Virumaal ja Harjumaal
Konkursi raames toetatakse 120-tunniste eesti keele kursuste korraldamist 0 tasemelt A2-tasemele jõudmiseks ja A2-tasemelt B1-tasemele jõudmiseks Ida-Virumaal ja Harj...
28.05.2010 - 28.05.2010
Konkursi tähtaeg: Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostööt...
Konkursi eesmärk on toetada etendusasutuste koostöötegevusi ühise kultuuriruumi soodustamiseks ja lõimumise tõhustamiseks Eesti ühiskonnas eestlaste ja mitte-eestlaste...
31.05.2010 - 31.05.2010
Konkursi tähtaeg: AVALI MEELI (Uusimmigrantide hariduse toetam...
Konkursile saab esitada taotlusi neljas alavaldkonnas : Uusimmigrandid Eesti koolieelses lasteasutuses 2010 Metoodiliste materjalide väljatöötam...
31.05.2010 - 31.05.2010
Konkursi tähtaeg: Ühine meediaväli
Konkursi üldeesmärk on aidata kaasa kõikide Eestis elavate inimeste ühise inforuumi tekkimisele, soodustada eri rahvusest inimeste võrdset kohtlemist ning püsivat n...
20.05.2010 - 21.05.2010
KUTSE rahvusvahelisele konverentsile „Dialoogiplatvormid kultu...
20.05.2010 - 21.05.2010
Tallinnas arutatakse rahvusvahelisel tasemel võimalusi kultuur...
Legend: - Väga tähtis sündmus - Tähtis sündmus