Uudised
Prindi lehekülg
Integratsiooni Sihtasutuse uueks juhiks valiti Irene Käosaar
19.07.2017

PRESSITEADE

Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu valis sihtasutuse uueks juhiks Irene Käosaare – isiku, kelle kaasabil käivitati Eestis tänaseks palju toetajaid kogunud keelekümblusprogramm. Viimased kümme aastat on Irene Käosaar töötanud haridus- ja teadusministeeriumi osakonnajuhatajana, kus ta on eestikeelsele aineõppele ülemineku eestvedaja, vene õppekeelega koolide toetusprojektide algataja ning mitmekultuuriliste koolide mudeli üks loojatest ja arendajatest.

Irene Käosaar on hästi kursis sihtasutuse tegevusega, kuna on sellega seotud olnud praktiliselt organisatsiooni asutamisest saadik 1998. aastal. Nimelt töötas Irene Käosaar aastatel 1999-2007 Integratsiooni Sihtasutuse keelekümbluskeskuse juhatajana, 2011-2013 oli sihtasutuse nõukogu liige, haridus- ja teadusministeeriumis osakonnajuhatajana töötades ka sihtasutuse koostööpartner.

„Arvan, et sihtasutus on aegade jooksul muutunud kompetentsikeskusest rohkem tehniliseks tegevuste korraldajaks. Tahan, et sisulise kompetentsi roll kasvaks ning et ühiskondlike hoiakute muutmiseks õnnestuks rohkem ära teha,“ ütles Irene Käosaar. Ta lisas, et tema nägemuses on lõimumise väljakutsed nihkunud mujale, kui nad olid 20 aastat tagasi ja olulisem on tegeleda koostöö ja vastastikuse mõistmise ja lugupidamise arendamisega, eelkõige just ka noortega.

Nõukogu esimehe Kristina Kallase sõnul saab sihtasutuse endale hea strateegilise juhtimisoskusega juhi, kes on ennast näidanud kui suurepärast eesmärkide saavutajat ning lisaks tunneb valdkonda ja lõimumise väljakutseid.

Irene Käosaare senist tööd on kõrgelt tunnustanud Vabariigi President. 2004. aastal pälvis ta Vabariigi Presidendi hariduspreemia eduka keelekümblusprogrammi juhtimise ja uue keeleõppe metoodika juurutamise eest Eestis. 2013. aastal sai temast Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler.

Irene Käosaar alustab tööd Integratsiooni Sihtasutuse juhatajana 1. septembril 2017.

Integratsiooni Sihtasutus seisab hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri.

Lisainfo:

Kristina Kallas
Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees
Tel 511 8311
E-post: kristina.kallas@ut.ee