Uudised
Prindi lehekülg
Narva noored kümblevad Vabariigi presidendiga Võrumaal eestikeelses igapäevaelus
02.10.2017

Esmaspäeval, 2. oktoobril kell 12:50 kohtub Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid Võru Lasteraamatukogus (Jüri 53, Võru) Narva noortega, kes  on sukeldunud eestikeelsesse keskkonda Võrumaa peredes.

Kohtumisel osalevad kaheksa noort Narva Keeltelütseumist ning nende tugiõpilased Osula Põhikoolist ja Võru Kesklinna Koolist. President meisterdab noortega käsitöötoas - omavaheline suhtlemine ei ole ju vaid keeleõpe, vaid pigem koostegemine..

Ida-Virumaa noorte pereõppe esimesed kümnepäevased vahetused olid juunis-juulis ning jätkuvad septembris-oktoobris uue hooga. Sügisestes vahetustes käivad noored  päeval koolis ja õhtul saavad osaleda huviringis. 

Enamik pereõppes osalevatest noortest on Narva Keeltelütseumist, mille direktor Nadežda Tšerkašina on tulihingeline pereõppe pooldaja. Tema sõnul paraneb õpilaste keeloskus selle tulemusena silmanähtavalt.

Pereõppe korraldaja MTÜ Veeda vaheaeg Võrumaal projektijuhi Pille Kulbergi sõnul on noored esimesel päeval küll veidike ehmunud olekuga, kuid juba teisel päeval hakkab jää sulama. „Olen pereõppega olnud seotud alates 1998. aastast, kuid ühtegi halvasti käituvat noort mulle ei meenu. Noortele selline keeleõppe vorm meeldib ning pered on valitud selliselt, et üks pereliikmetest oleks õpetaja. Selle projekti puhul tulevad pedagoogilised oskused kasuks.“

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul kaotavad kümme päeva pereõppes noortel keelebarjääri ning lisaks sõnavarale laieneb ka silmaring. „Peres elades tuleb eesti keelt kasutada kogu aeg loomulikus keskkonnas, see teeb keele elevaks ja annab suhtlemisel enesekindluse. Maaperes viibides kogeb noor teistsugust elukorraldust, tal tekivad sõprussuhted teiste noortega  ning ta näeb kohti, mis on varem olnud vaid täpp Eesti kaardil,“ lausus Käosaar.

Taustainfo pereõppe kohta:

Pereõppes võivad osaleda Eestis elavad eesti keelest erineva emakeelega 7-19 aastased noored, et tutvuda lähemalt eesti kultuuriga ning praktiseerida keelt ja luua kontakte eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega.


Pereõppe korraldajad 2017. aastal on MTÜ Veeda vaheaeg Võrumaal (80 noort) ja MTÜ Volonta (40 noort), kes pakuvad 120 Ida-Virumaa noorele eesti keele õpet pereõppe vormis Võrumaal.
 

Pereõppesse saabuvad noored vahetuste kaupa - 5-10 noort korraga, kuid erinevatesse peredesse ühe noore kaupa. Vastuvõtvas peres peab olema ka samaealine noor. Kümnepäevase projekti kestel peab toimuma vähemalt kaks ühisüritust, kuid kohtutakse ka kultuurireisidel ja ühistegevustes nagu käsitöötubades või ühiselt korraldatavatel spordipäevadel.
 

Sel aastal on enamik (ligi 80) noortest Narvast (Narva Keeltelütseumist, Pähklimäe Gümnaasiumist, Narva Kesklinna Gümnaasiumist ja Kreenholmi Gümnaasiumist), üle 40 noore on Kohtla-Järvelt (Maleva Põhikoolist, Ahtme Gümnaasiumist, Kesklinna Põhikoolist, Järve Gümnaasiumist), aga ka Tallinnast (Tallinna Õismäe Vene Lütseumist).
 

Pereõpet on Integratsiooni Sihtasutus toetanud oma algusaastatest alates ja pikaaegne koostööpartner on olnud MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal, eestvedaja Pille Kulberg, kellele kultuuriministeerium on välja andnud 2015. a arenduspreemia lõimumist toetavate ühistegevuste eest ning 2003. aastal kui pereõppes osales 100 noort, sai keeleõpet ja koostööd edendav pereõppe projekt valitud parimaks integreerumist toetavaks projektiks.

 

Eesti keele ja kultuuri õpet peredes rahastab kultuuriministeerium.


Lisainfo:

Jana Tondi
Integratsiooni Sihtasutus
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel 53 421 200